• kontakt@elkærholmparken.dk

Forslag fra Rikke Marie Schumann

Forslag fra Rikke Marie Schumann

Forslag 1: Skraldespande

Er der stemning for at sætte 2 skraldespande op ved fællesarealerne? De kunne f.eks. stå ved hhv. legepladsen og ved miljøstationen ved siden af cykelstien, der leder ud til Koldingvej eller evt. et andet sted. (Se vedhæftede pdf)

Hvis der er stemning for dette, kan man da undersøge muligheden for at få skraldespandene tømt (mod betaling) af renovationsselskabet i forbindelse med at de tømmer miljøstationen eller når de henter husholdningsaffald eller evt. med en anden ordning?

Baggrunden for forslaget er et ønske om at holde vores fællesarealer pæne og rare at færdes og lege i – både inden og uden for stierne – ved at gøre det lettere for de mange der færdes i området, at komme af med deres affald og særligt hundelorte. Området bliver jo brugt af mange, der ikke bor her og som derfor ikke har en egen skraldespand lige i nærheden. Så for at holde området pænt og animere folk til at samle deres hunds efterladenskaber op og smide dem væk, kunne det måske være en hjælp.

 

Forslag 2: Stier i græsset

Når nu græsset igen vokser højt og flot på fællesarealerne til sommer, kunne det være rart, at havemanden ville klippe græsset sådan, at der blev nogle få stier rundt i området, som ville gøre området mere tilgængeligt også om sommeren:

En sti rundt om regnvandsbassinet med forbindelse til grusstien.

En sti i randen af ”marken” længst mod sydvest.

Jeg har prøvet at skitsere ideerne på vedhæftede.

Vi ses til generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Rikke Marie Schumann

Elkærholmparken 14

 

 

admin

Læg din besked